پرتال آموزش آنلاین
0
محتوای Select
مچ کردن رنگ زمینه با سوژه با فتوشاپ

مچ کردن رنگ زمینه با سوژه با فتوشاپ

مچ کردن رنگ زمینه با سوژه با فتوشاپ یکی از ترفند های کاربردی فتوشاپ، تغییر زمینه و جابجا کردن سوژه بر روی زمینه های مختلف است که بخشی از هنر زیبای فتومونتاژ محسوب می شود. مهم ترین مبحث در فتومونتاژ ...