پرتال آموزش آنلاین
0
محتوای Quick Selection
مچ کردن رنگ زمینه با سوژه با فتوشاپ

مچ کردن رنگ زمینه با سوژه با فتوشاپ

مچ کردن رنگ زمینه با سوژه با فتوشاپ یکی از ترفند های کاربردی فتوشاپ، تغییر زمینه و جابجا کردن سوژه بر روی زمینه های مختلف است که بخشی از هنر زیبای فتومونتاژ محسوب می شود. مهم ترین مبحث در فتومونتاژ ...
ایجاد بافت واقعی روی لباس سوژه با فتوشاپ

ایجاد بافت واقعی روی لباس سوژه با فتوشاپ

ایجاد بافت واقعی روی لباس سوژه با فتوشاپ  برای کسانی که کار با تصاویر لباس ، مد یا محصولات دارند،توانایی ایجاد بافت لباس در فتوشاپ یک مهارت ضروری است تا از تکراری شدن نوع لباس ها جلوگیری کنند و تنوع ...